Ekonomi

6 av 10 vill ha amorteringskrav på bolån

Majoriteten av svenskarna är positiva till amorteringskrav på bolånen. Mest positiva är man i de äldre åldersgrupperna och bland de som bor på landsbygden.

Sex av tio svenskar vill ha hårdare amorteringskrav på bolån, enligt en färsk Sifoundersökning utförd på uppdrag av SvD. Mest positiva till en skärpning av amorteringsreglerna är svenskar i gruppen 50 år och uppåt, där sju av tio anser att reglerna för att amortera bolån borde vara hårdare.

Bland de som är mellan 15 och 29 år tycker däremot inte ens hälften att reglerna borde skärpas.

SvD har tillfrågat Richard Wahllund som är professor i företagsekonomi om anledningen till denna skillnad mellan åldersgrupperna.

–Under större delen av 1900-talet sågs skuldsättning som något fult, som inte tillhörde normen. På 90-talet skedde dock en revolution i hushållens syn på lån och sparande, och stigande bostadspriser och en positiv börsutveckling gjorde att det helt enkelt blev mer lönsamt att skuldsätta sig. Lån gick från att vara ett nödvändigt ont till att bli ett finansiellt instrument för hushållen och därmed mer rumsrent, säger Richard Wahllund till SvD.

Samma Sifoundersökning visar också tydligt att de som bor på mindre orter är betydligt mer positiva till krav på amortering än de som bor i storstaden.

En orsak till det kan vara att storstädernas unga är de som är högst skuldsättningsgrad, med fyra gånger årsinkomsten som genomsnittlig skuld, enligt statistik från UC som SvD tagit del av.

Att det skiljer sig mellan storstad och landsbygd är inget som professor Richard Wahllund är förvånad över. Enligt honom är den egna ekonomiska situationen och hur högt belånad man är avgörande för hur man ställer sig till att amortera. Har man stora skulder själv berörs man direkt av att ett krav på amortering införs. Blir man själv inte påverkad av att kraven skärps är det lättare att argumentera utifrån principer och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.