Dolt fel?

Besvarad 5 apr 2017 av Stefan Häge
 1. Jag sålde mitt hus för snart 2 år sedan. Köparen har nu kontaktat mig gällande"dolt fel". Mitt hus var byggt -43 och tillbyggt av förra ägaren -91 med anledning utav åldern på mitt hus så tecknade jag ingen dolda fel försäkring. Min fråga är därför vad händer om detta skulle bli klassat som ett dolt fel?
 2. Svar

  Hej,

  Då du skriver att du sålt ett hus utgår jag ifrån att jordabalken är tillämplig.

  I jordabalken finns bestämmelser om att en köpare som förvärvat en fastighet som inte stämmer överens med vad som avtalats eller som annars avviker ifrån vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet har rätt att göra avdrag på priset eller häva köpet. Förenklat pratar man då om att fastigheten är behäftad med fel. Felet ska ha funnits vid överlåtelsen.

  Köparen får inte åberopa sådana fel som denne borde upptäckt vid en undersökning. Hur noggrann undersökningen ska vara beror på fastighetens skick och andra omständigheter runt köpet. När man pratar om dolda fel avser man således sådana fel som inte gått att upptäcka vid en undersökning enligt ovan.

  Köparen tycks göra gällande fel mot dig, som du ser kan fel innebära bland annat en rätt till avdrag på köpeskillingen.

  Om fel finns eller ej kan jag omöjligt svara på i ditt fall, detta då det helt saknas omständigheter i frågan. Jag råder dig att kontakta en advokat som kan sätta sig in i just ditt ärende.
De senast besvarade frågorna

Dispyt över mark

10 feb 2017 14:29

Hej! Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade...

Tilläggsarbete utan godkännande

10 jan 2017 13:38

Hej, jag har avtal med en hustillverkare och entreprenadavtal ABS09 för nybyggnation av en 2 plans villa. När grundet och schaktningsarbetena var...

Svartmögel efter två år - nyproducerat trähus

15 nov 2016 13:47

Hej! Vi köpte ett nyproducerat trähus 2010. Redan efter två år var huset drabbat av svartmögel precis som samtliga grannars hus på gatan. Nio hus...

Pris på hus?

15 nov 2016 14:26

Hej, Vi håller på och bygger hus. I augusti 2015 hade vi en ritning klar som vi fick offert, produktionskostnadskalkyl (inklusive entreprenad) och...

Oense om priset, renoverat toa/dusch

1 apr 2016 15:56

Hej. har renoverat min toa/dusch. Allt revs ner till reglarna och byggdes upp igen. Elektriker ingick inte i offerten liksom vitvaror. Fick betala en...

Muntligt avtal för att gjuta platta

9 mar 2016 17:02

Fick ett pris på 70 tkr inkl rot för att få 2 plattor gjutna. 20 och 14 kvm. Allt arbete och mtrl omfattades i priset. Nu kom fakturan på 129 t kr...

Intrång på vår tomt

9 okt 2015 10:33

Hej, vår granne har kapat flera träd på vår tomt, uppfört ett stängsel utan att prata med oss först samt har kapat en stor och fin gammal rosbuske...

Ej fullbordat hantverk?

7 sep 2015 16:51

Hej! Jag behövde få två rum bredspacklade och pratade med en hantverkare om detta. Vi kom fram till att det borde ta 5 dagar och kosta runt 10000...

Tomtgräns med häck

22 maj 2015 14:47

Hejsan! Jag vet inte riktigt var jag ska vända mig. Vi bor i villa och våra grannar har helt plötsligt tagit ner hela den gemensamma häcken...

Staket i tomtgräns mot vårt garage

26 mar 2015 19:34

Vår granne har slagit upp ett enkelt trästaket, ca 1m högt, precis i tomtgränsen. Problemet är att tomtgränsen är dragen framför vår garageinfart, ca...

Visa alla frågor
Fråga experten
Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.
Ställ en fråga

Vad är åtta gånger tre? Svara med bokstäver