Dispyt över mark

Besvarad 10 feb 2017 av Stefan Häge
 1. Hej!

  Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade en bit mark som låg i anslutning till deras tomt. Så för 40 år sedan så kom vår familj och den andra familjen överens om att byta rakt av. Att vår familj tog deras extra tomt som låg i anslutning till vår mark tvärtom. Nu på senare år så har den andra familjen ångrat sig och ställt upp en massa skrot på tomten marken som sedan 40år tillbaka är vår. Vi tog kontakt med lantmäteriet och där visade det sig att den andra tomtägaren hade besökt lantmäteriet och gjort bytet tillbaka, utan vår familjs godkännande men utav personen som jobbade på Lantmäteriet. Vilket i mina öron låter helt fel. Det skulle ju vara samma sak som om jag går till Lantmäteriet och ber dem skriva över en bit mark till mig och inte tar kontakt med ägaren, utan Lantmäteriet godkänner detta. Allt det här har gjort att det blivit en dålig stämning och vi vet inte hur vi ska gå vidare. Tack för hjälpen!
 2. Svar

  Hej!

  Jag saknar en del bakgrundsinformation så det är svårt att reda ut exakt vad som har hänt. Rent generellt kan följande sägas.

  Det framgår av jordabalken 1 kap. 1§ att sämjedelning (privat fastighetsbildning) är utan verkan. Dessa bestämmelser infördes redan på 50-/60-talen och jag vet inte vad den 40 år gamla överenskommelse du nämner innebar så det är svårt att veta hur uppdelningen skett.

  Förvärv av fastighet behandlas i 4 kap. jordabalken. I första paragrafen anges att ”köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen.” Det finns alltså ett skriftlighetskrav.

  Vad avser förvärv av del av fastighet kan följande läsas i 4 kap. 7 § jordabalken
  Köp, som innebär att visst område av fastighet kommer i särskild ägares hand, är giltigt endast om fastighetsbildning sker i överensstämmelse med köpet genom förrättning, som är sökt senast sex månader efter den dag då köpehandlingen upprättades och, om förrättningen ej är avslutad vid utgången av nämnda tid, skall verkställas på grundval av köpet.

  För köp av del av fastighet krävs alltså förutom avtalshandling även att fastighetsbildning sker.

  Av 4 kap. 28 § framgår att ovanstående gäller även vid byte.

  För att reda ut vad som hänt i ditt fall föreslår jag att du kontaktar Lantmäteriet och kanske också en advokat som kan hjälpa dig att gå igenom de överlåtelser som tydligen gjorts.
De senast besvarade frågorna

Dolt fel?

5 apr 2017 10:17

Jag sålde mitt hus för snart 2 år sedan. Köparen har nu kontaktat mig gällande"dolt fel". Mitt hus var byggt -43 och tillbyggt av förra ägaren -91...

Tilläggsarbete utan godkännande

10 jan 2017 13:38

Hej, jag har avtal med en hustillverkare och entreprenadavtal ABS09 för nybyggnation av en 2 plans villa. När grundet och schaktningsarbetena var...

Svartmögel efter två år - nyproducerat trähus

15 nov 2016 13:47

Hej! Vi köpte ett nyproducerat trähus 2010. Redan efter två år var huset drabbat av svartmögel precis som samtliga grannars hus på gatan. Nio hus...

Pris på hus?

15 nov 2016 14:26

Hej, Vi håller på och bygger hus. I augusti 2015 hade vi en ritning klar som vi fick offert, produktionskostnadskalkyl (inklusive entreprenad) och...

Oense om priset, renoverat toa/dusch

1 apr 2016 15:56

Hej. har renoverat min toa/dusch. Allt revs ner till reglarna och byggdes upp igen. Elektriker ingick inte i offerten liksom vitvaror. Fick betala en...

Muntligt avtal för att gjuta platta

9 mar 2016 17:02

Fick ett pris på 70 tkr inkl rot för att få 2 plattor gjutna. 20 och 14 kvm. Allt arbete och mtrl omfattades i priset. Nu kom fakturan på 129 t kr...

Intrång på vår tomt

9 okt 2015 10:33

Hej, vår granne har kapat flera träd på vår tomt, uppfört ett stängsel utan att prata med oss först samt har kapat en stor och fin gammal rosbuske...

Ej fullbordat hantverk?

7 sep 2015 16:51

Hej! Jag behövde få två rum bredspacklade och pratade med en hantverkare om detta. Vi kom fram till att det borde ta 5 dagar och kosta runt 10000...

Tomtgräns med häck

22 maj 2015 14:47

Hejsan! Jag vet inte riktigt var jag ska vända mig. Vi bor i villa och våra grannar har helt plötsligt tagit ner hela den gemensamma häcken...

Staket i tomtgräns mot vårt garage

26 mar 2015 19:34

Vår granne har slagit upp ett enkelt trästaket, ca 1m högt, precis i tomtgränsen. Problemet är att tomtgränsen är dragen framför vår garageinfart, ca...

Visa alla frågor
Fråga experten
Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.
Ställ en fråga

Vad är åtta gånger tre? Svara med bokstäver