25% av bostadstilläggen är felaktiga

Många försäkrade får inte rätt bostadstillägg visar en undersökning gjord av Inspektionen för socialförsäkringen.

Pensionärer samt personer med sjuk- och aktivitetsersättning har rätt till ett så kallat bostadstillägg som gör att de kan få hjälp med betalningen av sitt boende, detta gäller både personer som bor i hus och de som bor i lägenhet. Men ansökningsblanketterna är för krångliga att fylla i och tydligen även att läsa av. En nyligen genomförd undersökning av Inspektionen för socialförsäkringen IFS visar att nästan en fjärdedel av besluten om bostadstillägg blivit fel. Ibland handlar det om att det betalas ut för mycket, och ibland får den försäkrade för lite.

- Det finns ett betydande utrymme för att utveckla både handläggningen och informationen till pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning, säger Elisabeth Frid, projektledare för ISF:s granskning, i ett pressmeddelande.

Ansökningshandlingarna är helt enkelt för komplicerade och hela systemet behöver förenklas. Dessutom visar undersökningen att det finns problem med handläggningstider och att det saknas tillräcklig erfarenhet hos handläggarna.

Undersökningen har utförts på uppdrag av regeringen för att se över kvaliteten i Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hantering. Du hittar den i sin helhet här.