18 procent fler småhus under 2013

Bostadsbyggandet ökade under förra året. Men det är från en kritiskt låg nivå, och TMF vill se långsiktiga lösningar som ökar bostadsbyggandet ännu mer på sikt.

Bostadsbyggandet ökade med 46 procent i fjol jämfört med året före. Trä- och Möbelföretagen har granskat marknaden ur ett helårsperspektiv och glädjs åt de stigande siffrorna eftersom de tyder på en återhämtning i svensk ekonomi. Men de är också snabba med att påpeka att även om 46 procent kan låta mycket så handlar det om en ökning från en väldigt låg nivå.

– Vi kan nu se en stabilitet i ökningen av småhusbyggandet, och detta kommer att ge positiva effekter även för andra produkter inom träindustrin, som till exempel fönster, dörrar, golv och trappor. Men även om bostadsbyggandet ökar är takten för långsam och motsvarar inte det stora behov av nya bostäder som finns. Konstruktiva och långsiktiga lösningar, till exempel när det gäller finansieringsfrågan, är nödvändiga, säger David Johnsson som är vd på Trä- och Möbelföretagen.

På en mer detaljerad nivå konstateras det att småhusbyggandet ökade med 18 procent, vilket i byggsiffror handlar om 6 450 påbörjade småhus. Byggandet av lägenheter i flerbostadshus ökade under samma period med 55 procent.