Juridik

160 000 kr i ersättning efter förlikning

Domstolsprocessen slutade i förlikning.

Domstolsprocessen slutade i förlikning. Foto: Ystads tingsrätt

Mögel under badrumsgolvet och skadedjur i väggarna.

Ett hus i Maglarp var behäftat med en rad fel, så till den grad att köparna valde att gå till tingsrätten för att stämma säljaren. Köparna ville ha tillbaka 350 000 kronor. Men tvisten slutade med förlikning och 160 000 kronor i ersättning.

Bland felen som uppdagades efter inflytt fanns bland annat problem med mögel under badrumsgolvet på grund av felaktig lutning, badrummet fick därför göras om. Även en innervägg fick rivas och byggas om efter att det visat sig att det saknades skyddsnät mellan väggen och taket och att skadedjur därför byggt bo i väggen. Trekammarbrunnen visade sig vara två sammankopplade enkammarbrunnar, och driftkostnaden för huset var 10 000 kronor högre än angivet.

Köparna ansåg att det sammanlagda värdet på huset därför var 350 000 kronor lägre än vad de betalat. Men när det närmade sig rättegång lyckades parterna enas om en lägre summa.

Källa: Trelleborgs Allehanda