Effektavgifter kommer bli allt vanligare

För att sprida ut topparna i elnätet inför nätbolagen effektavgifter för sina kunder.

Det blir allt vanligare med så kallade effektavgifter hos nätbolagen rapporterar TV4 Nyheterna - även om det är många som fortfarande inte har infört det väntas allt fler göra så. Elnätets kapacitet är nämligen, på många håll i landet, inte tillräcklig för att uppfylla våra behov. För att få folk att nyttja elen mer sparsamt under de timmar då flest behöver el så inför man effektavgifter som då ska få folk att tänka till kring när man använder elen, och kanske spendera mer el då det inte förekommer toppar i nätet.

Men det finns problem med avgifterna. Exempelvis använder elnätsbolagen helt olika beräkningsmodeller, som slår olika mot husägarna. Månadspriset i Göteborg sätts exempelvis efter den timme som du personligen använder mest el, inte när nätet är som mest belastat rent generellt. Det gör att den som till exempel har en elbil som den laddar hemma kommer att bli drabbad oavsett när de laddar denna.

Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet, är positiva till effektavgifter som helhet, men riktar kritik mot modellen som Göteborgs Energi använder.

Elnätbolaget själva säger att de följer Energimarknadsinspektionens arbete men att de samtidigt tror på sin modell.

Nästa år väntas det komma lagstiftning som reglerar effektavgifter. Det återstår att se hur det arbetet faller ut.