Dörrar

Husets entrédörr ska vara välkomnande, isolerande och säker, bland annat. Dörrar skiftar i kvalitet och finns i tusen utföranden. Det finns skjutdörrar, pardörrar, bastuddörrar, brandklassade dörrar, ljudisolerande dörrar och våtrumsdörrar. En dörr kan ha modern eller traditionell stil. Den ha glas, vara målad eller ha en yta av trä. Varje dörr har sin plats och det gäller att tänka efter före vilken typ av dörr man egentligen vill ha.