Doft av nyckelpiga ska stoppa bladlöss

Nyckelpigan är bladlusens naturliga fiende.

Nyckelpigan är bladlusens naturliga fiende. Foto: Wikipedia

Giftiga bekämpningsmedel ska ersättas av mer naturliga metoder, en sådan som testas just nu är nyckelpiga-doftkulor.

Har du problem med bladlöss i trädgården? Framtidens lösning kan finnas i nyckelpigans doft, enligt forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De undersöker just nu huruvida vaxkulor spetsade med ett doftämne, som bladlössen associerar med nyckelpigor, kan ha en avskräckande effekt. 

Forskarna spridde ut kulorna på ett försöksfält en tid innan bladlössen hunnit etablera sig på platsen. Nu undersöker de för fullt effekten av kulorna.

Tanken med försöket är dels att det ska få nyckelpigor att söka sig till platsen och att dessa i sin tur äter bladlössen, dels att doften ska skrämma bort bladlöss. Tidigare mindre försök med nyckelpigadofter har visat positiva utfall.

- Syftet är att inte döda insekter, utan hålla dem i schack så att de inte kan orsaka stora skador, säger forskare Velemir Ninkovic till Vetenskapsradion.

Målsättningen är att man ska minska jordbrukets beroende av bekämpningsmedel, och samtidigt hitta en metod där man inte måste döda skadedjur. Bladlöss äter nämligen på växterna. De sprider även en sjukdom som heter Rödsot.

Nyckelpigan är bladlusens naturliga fiende och därför en tänkbar kandidat för nya bekämpningsmetoder.