Dessa hus drabbas oftast av vattenskador

Vissa hus utmärker sig i statistiken när det kommer till vattenskador.

60- och 70-talshus är mest skadedrabbade när det kommer till vattenskador. Detta visar färsk statistik från Vattenskadecentrum, siffror som bygger på försäkringsbolagens inrapporterade skador.

- Genom att ha en bra underhållsplanering och byta ut rören i tid, kan många kostsamma läckage från rör undvikas, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

Är huset äldre än 50 år är det tydligt vad som orsakar problemen. Vanligen handlar det om läckage från ledningssystem för kall-varmvatten, värme och avlopp - och det är inte så att rören går av utan istället uppstår droppläckage som kan vara svåra att upptäcka. Orsaken är att rören rostar och blir uttjänta.

Tappvattenrör står för 52 procent av rörläckagen, rör kopplade till värmesystemet står för 15 procent och skador på avloppsrör för 32 procent av vattenskadorna. Vattenburen golvvärme är däremot inte särskilt skadedrabbat, här sker endast en procent av läckagen.

Vattenskadecentrums tips för att undvika rörläckage:

  • Installera läckageindikering där läckor är vanliga, till exempel under diskbänken.
  • Ta hjälp av auktoriserade VVS-företag eller konsultföretag för att se över behovet av att byta ut ledningar. Speciellt om huset är 40-50 år eller äldre.
  • Ta fram en underhållsplan, även för huset eller fritidshuset.
  • Installera vattenfelsbrytare för att säkra upp mot mindre och större vattenskador.