Ekonomi

De flesta tror på stigande huspriser de kommande åren

Majoriteten tror på stigande priser både på ett och tre års sikt.

Hushållen ser ljust på huspriserna framöver, speciellt de som äger sin bostad. Endast sex procent tror på fallande priser de kommande tre åren. Man ser liknande effekt även på ett års sikt.

- Det är en tydlig nedgång i andelen hushåll som tror på fallande bostadspriser på ett års sikt jämfört med när vi ställde samma fråga i februari. En trolig förklaring till det är att Riksbanken sedan dess justerat ned utsikterna för kommande höjningar av reporäntan, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

37 procent tror att priserna kommer att stiga upp till 5 procent, och 10 procent tror att de kommer att stiga mer än 5 procent - detta gäller då på ett års sikt. Endast 7 procent tror att de kommer att falla.

På 3 års sikt tror 23 procent att priserna kommer att stå stilla medan hela 46 procent tror på prisökningar med upp till 10 procent. En grupp på 6 procent tror att priserna kommer att stiga med mer än 10 procent.