Byggtakten på samma nivå som i fjol

Statistik från SCB.

Statistik från SCB. Grafik: SCB

Byggandet ligger på ungefär samma nivå som i fjol men husbyggandet minskar något.

Byggtakten är i princip oförändrad under första kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året uppger Statistiska Centralbyrån.

- Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal 2019, då 11 800 bostadslägenheter började byggas.

Bryter man ner siffrorna i bostadstyp ser man dock att småhusbyggandet minskar, medan de påbörjade lägenheterna ökar.

Ser man till storstadsområdena har byggandet ökat i Stockholm, medan det minskat i Göteborg och Malmö.