Byggsektorn vanligast för utländsk arbetskraft

Varannan utstationerad arbetstagare arbetar inom byggsektorn.

Byggarbetsplats.

Byggarbetsplats. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har undersökt var utländska arbetstagare främst blir utstationerade, och byggsektorn dominerar då rejält. 46 procent av de utstationerade arbetar inom bygg, näst på tur är tillverkningsbranschen med 20 procent och IT-branschen med 16 procent.

– Precis som tidigare år är byggnadsarbetare den största gruppen utstationerade i Sverige. Det speglar den höga aktivitet vi kan se på byggmarknaden inte minst i storstäderna, säger Arne Alfredsson, tf. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Vanligen kommer personerna från Polen, Indien eller Tyskland. De har ett fast jobb i sitt hemland, men är tillfälligt i landet för att jobba.

Länder med flest utstationerade arbetstagare i Sverige 2019:

  • Polen 8 077
  • Indien 5 692
  • Tyskland 5 053
  • Litauen 3 994
  • Lettland 2 689