Bygglovet dröjde 18 år

Vaxholm.

Vaxholm. Foto: Google Maps.

Tycker du att det är segt att gå och vänta på ditt bygglov? Jan väntade på sitt i 18 år.

Lagen säger att byggnadsnämnden ska hantera bygglov inom tio veckor. Det finns sätt för kommunen att komma runt detta, exempelvis genom att begära in kompletterande uppgifter. Men att det över huvud taget finns en tidsram för bygglovshandläggning är relativt nytt.

I det här speciella fallet som rör ett hus (Rastaviks kursgård) - skulle nog husägaren ha önskat att det funnits lagar som styrt handläggningstiden även förr - hans bygglov tog nämligen 18 år.

Jan var 40 år när han sökte bygglov för att bygga om huset de köpt, tanken var att det skulle fungera som en konferensanläggning. Idag är han 61 år, har precis fått bygglov och planerar att snart gå i pension. 

– Det är ett halvt arbetsliv för mig och min fru som gått upp i rök. Vi har gått och väntat på det här hela tiden och kommunen har hela tiden gett intryck att ”inom ett år ska det vara klart”, säger han till tidningen Mitti.

Vaxholms kommun försvarar sig med att det varit ett komplicerat ärende, bland annat på grund av att det pågått ett planarbete samtidigt.

Fallet har gått till JO som nu riktar allvarlig kritik mot kommunen. Myndigheten kallar handläggningstiden oacceptabelt lång.

- Det är klart att det inte är optimalt. Det är förfärligt. Men det är ett speciellt ärende, säger stadsbyggnadschef Susanne Edén.