Ekonomi

Webbföreläsning om de nya byggsanktionsavgifterna

Se hela föreläsningen om de nya byggsanktionsavgifterna här.

Från och med 1 juli i år har byggsanktionsavgifterna ändrats för att stå bättre i proportion till den aktuella överträdelsen, bland annat har avgiften för påbörjad tillbyggnad utan startbesked nästan halverats. De exakta avgifterna hittar du i plan- och bygglagen, men är du sugen på att lära dig mer om de nya byggsanktionsavgifterna har Boverket nu lagt upp en cirka 40 minuter lång webbföreläsning. 

Föreläsare i filmen är Boverkets rättschef Yvonne Svensson. Föreläsningen innehåller följande delar:

  • 1-6 min Inledning. Principer bakom byggsanktionssystemet.
  • ca 6-14 min Ändring i PBL – nedsättning av sanktionsregler + förtydligande
  • 14-29 min Genomgång, översikt av ändringar i PBF 
  • 29 min Övergångsregler – räkneexempel