Vi bygger lite, men har byggt mindre

Nyproduktionen av småhus är låg just nu, men på 1990-talet var den ännu något lägre.

Under det första halvåret 2012 påbörjades byggandet av cirka 2 350 villor och radhus i Sverige. Det är en minskning med 53 procent jämfört med samma period 2011.

I augusti sänkte Trä- och möbelföretagen (TMF) sin prognos för antalet nyproducerade småhus under 2012 till 4500. TMF:s VD Leif Gustafsson sa då att ”så här få småhus har aldrig tidigare byggts”, men det stämmer inte.

1958 började man föra statistik över hur många småhus som produceras i Sverige per år. Då, 1958, byggdes 17 384 småhus. Toppåret sedan dess är 1973 då det byggdes 43 752 småhus i Sverige, enligt statistik från SCB.

Bottenåret för antalet nyproducerade småhus i Sverige är 1996, då 3695 småhus byggdes på helåret.