Dränering

Undvik husras vid dränering

Undvik husras vid dränering

För några dagar sedan rasade ett hus i Påarp utanför Helsingborg, i samband med att huset dränerades om. Byggahus.se pratade med Stefan Olsson vid Boverket om husrasen och hur de hade kunnat undvikas.

De två husras vi har sett på senare tid i samband med dräneringsarbete har gällt hus med stomme av tegel. Är det tegelhus som löper störst risk att rasa? 

– Det kan man nog inte säga generellt, Boverket har inte gjort någon studie där man har kartlagt vilken typ av hus som rasar, så jag vet inte. Det här inträffar i samband med att man förändrar markstrukturen runt huset, sedan kan det nog gälla både trähus och stenhus. 

Varför har de här husen rasat är man har dränerat? 

– I det senaste fallet hängde hela tegelstommen i luften när man tog bort trycket. Det här är byggfusk. Det beror alltså på hur huset är byggt. Tydligen hade man tydligen gjutit plattan invändigt i huset, så den hängde i väggarna. Oftast tror jag att det är slarv, byggfusk som är främsta orsaken till att ett hus rasar på det här sättet.

Hur hade man kunnat undvika att huset rasade?

– Har du ett tryck på fyra sidor på en sockel och plötsligt tar bort det trycket blir det konstigt.  Du minimerar risken för att huset ska rasa genom att gräva upp en sida i taget.  Man får se till så att man har fall på rören, det går att göra. 

Läs mer

Om att dränera runt huset