Juridik

Troligt ja till utökat generellt strandskydd i Bohuslän

Trots skarp kritik och flera protester ser det utökade strandskyddet ut att gå igenom.

Det ser ut att bli ett ja till utökat strandskydd längs kusten i Bohuslän trots massiva protester från bland annat kommuner och olika organisationer. Länsstyrelsen i Västra Götaland meddelade igår, till tidningen Bohuslänningen, att slutgiltigt beslut tas först i december, men att det lutar starkt åt att det generella strandskyddet utökas från nuvarande 100 meter till 300 meter. Det blir heller inga övergångsregler.

– Vi har varit väldigt tydliga. Bland annat med att vår princip att inte i förväg göra anpassningar för kommande bebyggelse. Detta innebär inte att det är totaltstopp för ny bebyggelse, utan bara att den får hanteras i vanlig ordning i en detaljplaneprocess. Vi kan inte ha stora områden som ligger oskyddade ifall planerna av andra anledningar inte blir av, säger Linnea Bertilsson på länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västra Götaland till Bohuslänningen.

Hon säger även i tidigare uttalanden att det handlar om att skydda djur- och växtlivet samt att hålla dessa väldigt populära områdena, som stora delar av Bohuskusten är, öppna för allmänheten. De kommuner som varit kritiska menar på att det påverkar deras möjlighet att skapa översiktsplaner och utöka bebyggelsen, bland annat ska planerad bebyggelse och lantbruken påverkas negativt.

De som i dagsläget fått bygglov för att bygga i området 100-300 meter från vattnet måste åtminstone ha byggt grunden när beslutet tas för att bygglovet fortfarande ska vara giltlig. Har inte bygget påbörjats måste ansökan göras om.