Trähus

TMF tror på fler småhus än väntat nästa år

Det byggs fler hus, och nu vågar även branschorganisationen TMF justera upp siffrorna för nyproduktion både för i år och nästa år.

Även Trä- och möbelföretagen vågar nu tro på den svaga uppgången inom småhusbranschen och väljer att justera upp sina prognossiffror, dock med försiktighet. Ny prognos i Trähusbarometern lyder nu 4 500 påbörjade nyproduktioner under året, och 5 000 påbörjade under nästa år.

- De signaler som vi tidigare endast kunde skönja har stått sig, och vi ser nu att de summerade månaderna för året har inneburit inte bara bättre orderingång med leveranser för kommande år, utan även en direkteffekt för innevarande år. Vi ser en allmänt positiv utveckling för orderingången hos medlemsföretagen, men vill ändå understryka att det är med utgångspunkt från bottennivåer och det finns mycket kvar att önska, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.

Det är som sagt fortfarande är mycket låga siffror sett till branschens glansdagar för ett par år sedan. Gustaf Edgren säger att branschorgansationen önskar att finansieringsfrågan får en bättre lösning än vad den har idag - att den idag påverkar möjligheten för gemene man att sätta igång ett husbyggarprojekt. Han säger även att planprocesser och fördyrande regelkrav är problematiskt idag. Men orderingången visar i alla fall en liten ljusning som numera pågått tillräckligt länge för att de ska våga justera upp siffrorna något.