TMF skruvar upp husprognosen

Branschorganisationen tror på fler påbörjade småhus än tidigare prognoser slagit fast.

 I mars trodde branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen att det kommer att påbörjas 9 000 småhus i år. Men nu justerar de upp den siffran till 9 500. Anledningarna uppges vara att de ser en ökad orderingång hos medlemsföretagen samt bostadsbristen.

Men trots positiva tongångar finns det också orosmoln.

- Även om framtiden ser bra ut så är prognosen bräcklig. Det finns en oro hos småhusföretagen för försämrade finansiella villkor, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin hos TMF.

Det han framför allt syftar på är amorteringskravet som fortfarande är under diskussion bland makthavarna, samt bristen på mark. TMF hoppas istället få se regelförenklingar och mer detaljplanerad mark att bygga på.