Trähus

TMF sänker prognosen för småhusbyggande

I den senaste Trähusbarometern från Trä- och Möbelföretagen (TMF) står man fast vid prognosen att 6500 småhus kommer att påbörjas under 2011. Däremot sänks prognosen för 2012 till 6000 småhus, från 7000 som man förväntade sig i förra prognosen.

TMF anger att anledningen till den låga förväntningen på bostadsbyggandet är bankernas tolkning av bolånetaket, långa handläggningstider på kommunerna och brist på byggbar mark. 

TMF ger ut småhusbarometern fyra gånger per år. I årets första trähusbarometer prognostiserade man att det skulle påbörjas 7500 småhus under 2011. I den andra småhusbarometern som gavs ut i april sänktes siffran till 6500 och den siffran ligger alltså fast.