Juridik

Tilläggsavgift för hus utan bygglov

En man döms till tilläggsavgift på nästan 90 000 kronor för att ha uppfört ett helt hus utan bygglov.

I samband med att en man från Uppsala i höstas blev dömd till böter enligt den äldre Plan- och Bygglagen för att ha uppfört ett helt hus på 188 kvadratmeter utan bygglov ansökte Byggnadsnämnden även om att få utdela en tilläggsavgift. Nu, skriver Unt.se, att Mark- och Miljödomstolen beslutat att godkänna tilläggsavgiften på 89 000 kronor. Beloppet har räknats ut utifrån husets storlek.

Byggnadsavgiften som mannen i höstas dömdes att betala låg på 24 640 kronor.