ByggahusTV, Bygga nytt hus, Juridik i bygg­processen

Byråkratin vid bygget - tekniskt samråd

I det här avsnittet av ByggahusTV får vi följa med på det första tekniska samrådet när Kent Högdén ska bygga hus. Del 1/3 om byråkratin vid bygget.

När du ska bygga hus gäller det att ditt bygge följer lagen. Stadsbyggnadskontoret vid kommunen vill kontrollera det och till din och deras hjälp finns den kontrollansvarige.

I det här första avsnittet ByggahusTV om byråraktin när du bygger hus får vi följa med på tekniskt samråd när Kent Högdén ska bygga hus. I det tekniska samrådet deltar förutom byggherren Kent Högdén även Patrik Lindström som är byggnadsinspektör vid stadsbyggnadskontoret i Helsingborg, kontrollansvarige (KA) Charlotte Andersson samt entreprenören.

– Idag ska vi ha ett tekniskt samråd och på det går vi igenom byggtekniken, kontrollplanen och förklarar syftet med kontrollplanen för byggherren, säger Patrik Lindström.

Syftet med det här första mötet är att informera byggherren om hur byggprocessen går till, kontrollplanens och den kontrollansvariges funktion i byggnationen.

Charlotte Andersson är utsedd till KA av byggherren vid det här bygget.  Hennes uppgift är att se till att bygget bedrivs på ett sådant sätt att myndigheterna blir nöjda, dvs uppfyller alla lagar och krav som samhället ställer.

–  Min roll är att vara en oberoende sakkunnig på regelverken. Det behövs för att byggherren inte ska drabbas av att en viss kommun har egna regler och tolkningar, utan försöker få till en så normal tolkning av regelverket som möjligt, säger Charlotte.

– Sedan är det också för att avlasta kommunerna som inte skulle hinna vara ute på bygget och kontrollera att det går rätt till i den mån det behövs.

Om något byggs fel är det alltså KA:s roll att upptäcka det och berätta hur det ska göras istället. Rättas felet inte då till har den kontrollansvarige skyldighet att rapportera det till byggnadsinspektören.

Efter mötet berättar Kent Högdén vad han tyckte.

– Jag hade inga direkta förväntningar eftersom det var första gången. Men det kändes bra. Det var en pedagogisk genomgång av vad man ska tänka på när man bygger huset och hur man gör för att följa lagar och regler.

Hur förhåller sig då folk till dig som KA, är du vän eller fiende Charlotte?

– Det kan variera. Byggherren brukar tycka att jag är på deras sida. Det tycker kommunens byggnadsinspektörer också. De seriösa entreprenörerna som vill göra rätt, brukar också uppskatta att de har ett extra öga som övervakar så att allt blir rätt. Men hos de som kanske inte vill göra rätt, så är jag mindre populär. Så kan det vara säger Charlotte och ler finurligt.