Sverige har Europas högsta byggkostnader

Mellan 2005 och 2010 steg de svenska byggkostnaderna med 21 %. Övriga EU ökade i snitt med 12 %. Därmed har Sverige nu Europas högsta byggkostnader. Bostadsministern tror att orsaken är ineffektiva byggprocesser.

För 10 år sedan låg Sverige i EU:s mittskikt vad gäller byggkostnader. Enligt Royal Institution of Chartered Surveyors är det idag 55 procent dyrare att bygga i Sverige jämfört med genomsnittet inom EU.

Regeringen och bostadsminister Stefan Attefall (KD) misstänker att det är de tekniska kraven som landets kommuner ställer som är boven i dramat. Kraven spretar mellan kommunerna när det gäller vilka egenskaper en byggnad ska ha. Kommunerna tillämpar PBL och BBR på olika sätt.

– För att öka byggandet i Sverige måste vi göra det enklare att bygga. Måste man anpassa varje hus i Sverige utifrån varje kommuns speciella önskemål kostar det ofta därefter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska kartlägga hur kommunerna tolkar byggreglerna och hur kraven påverkar byggkostnaderna.

(Källa: Riksdag & Departement)