Juridik

Svensk Försäkring vill motverka oseriösa byggentreprenörer

Byggentreprenörer i Kronobergs län kommer att granskas lite extra framöver i och med ett samarbete mellan bland andra Svensk Försäkring och Skatteverket.

Försäkringsbolag ska enklare kunna identifiera oseriösa byggföretag så att de inte anlitar dessa vid försäkringsskador, det är tanken med det pilotprojekt som Svensk Försäkring, Skatteverket, Sveriges Byggindustrier och Ekobrottsmyndigheten nu gått samman för att genomföra i Kronobergs län. Faller det väl ut är tanken att det ska utökas till hela landet.

Samarbetet fungerar på så vis att Skatteverket förhandsgranskar den byggentreprenör som försäkringsbolaget tänkt använda sig av.

- Vi vill att endast seriösa entreprenörer ska anlitas för att åtgärda försäkringsskador. Det finns dessvärre en del oseriösa entreprenörer inom byggbranschen och även inslag av organiserad brottslighet. Försäkringsbranschen vill hjälpa till att sanera bort oärliga entreprenörer, säger Staffan Moberg hos Svensk Försäkring.

Projektet startar 1 januari 2013 och gäller som sagt bara Kronobergs län. Sedan kommer det att utvärderas för att därefter kanske utökas till hela landet.