Ekologiskt & energieffektivt

Svanmärkta hus på väg

Snart kommer det att finnas hus som är Svanmärkta. SIS Miljömärkning håller som bäst på att utvärdera de kriterier som ska vara uppfyllda för att ett företag ska bli Svanmärkt. Fyra hustillverkare deltar i pilotprojektet.

I april förra året blev vi på Byggahus.se ombedda att hjälpa till att ta in läsarnas synpunkter på miljömärkta hus via forumet. Resultatet blev positivt och idag har SIS Miljömärkning kommit så långt att man tagit fram förslag på kriterier som ska gälla för att få märkningen.
– Just nu pågår en pilotstudie med fyra hustillverkare där vi utvärderar kriterierna, berättar Jacob Paulsen, projektledare för miljömärkningen av hus.

Han kontaktade hela 90 hustillverkare som han hittade via Byggahus länkguide och erbjöd dem att delta.
– För en Svanmärkning krävs det att man kan erbjuda totalentreprenad och har ett etablerat kvalitetssystem där alla rutiner i hela byggprocessen är väl dokumenterade. Annars kan vi inte kontrollera hur husen byggs, berättar Jacob.
Av de som erbjuder totalentreprenad har fyra stycken valts ut att delta i pilotstudien.
I slutet av det här året beräknas pilotstudien vara avslutad. Under 2005 när kriterierna är fastställda, beräknar man kunna starta med Svanmärkningen av hus.

Finns det inte risk att husen blir dyrare om man ska Svanmärka dem?
– Nej, jag tror att konsumenten snarare kommer att tjäna på Svanmärkningen i form av bättre kvalitet på huset, uteblivna otrevliga överraskningar och lägre driftskostnader, säger Jacob. Vi tar ut en engångsavgift på 18 000 kr per ansökare som slås ut på en hel husserie. Om man producerar t ex 1 000 hus under sin licenstid blir det alltså 18 kr per hus. Sedan tillkommer en avgift på omsättningen på 0,3%. Om ett hus t ex kostar en miljon kr blir avgiften 3 000 kr, vilket kan jämföras med vad man kan spara på ett år om man minskar sin elanvändning med 3-4000 kWh, berättar Jacob.
– Det som kan bli dyrt för företagen är om de inte redan har ett kvalitetssystem och måste göra många ändringar i rutinerna för att kunna uppfylla kriterierna, säger Jacob.

Tidigare vet vi att man kan P-märka hus, men att bara ett enda husföretag idag har den märkningen. Vi frågade Jacob vad det är som skiljer Svanmärkningen från P-märkning och vad det är som säger att Svanmärkningen kommer att lyckas bättre.
– Jag vill inte spekulera i varför P-märkningen inte har blivit mer spridd. Svanmärkningens koncept är mer miljöinriktat, med utökade krav på energisystem och med krav på miljöskadliga ämnen i kemiska byggprodukter. Dessutom är Svanen en väldigt välkänd symbol. Vi har gjort undersökningar som visar att det behövs den typen av symbol för att de bästa husproducenterna på ett enkelt sätt ska kunna förmedla miljöprestandan hos sin produkt till konsumenten.

För att bli Svanmärkt krävs att företaget uppfyller ett antal obligatoriska krav och 40% av ett antal poänggivande krav. Som nämnts tidigare måste företaget ha ett fungerande kvalitetssystem och kunna erbjuda totalentreprenad. Sedan innebär Svanmärket att företaget både har uppfyllt ett antal materialkrav, energikrav och krav på byggprocessen. I byggprocessen märks bl a krav på besiktningar, utnämning av arbetsledare med kvalitetsansvar, fuktmätning av betong innan golvet monteras och att byggmaterialet skyddas mot fukt under byggtiden. Bland energikraven finns ett max U-värde och ett max krav på andel köpt energi. Den som köper ett Svanmärkt hus ska få en underhållsplan i handen för att säkerställa att man vet hur huset ska underhållas.