Trähus

Svag uppgång för husbyggandet i mars

Senaste Trähusbarometern visar på en svag uppgång för husbyggandet i mars i år jämfört med mars förra året, Trä- och möbelföretagen spår att botten är nådd.

Leif G GustafssonBransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och möbelföretagen tror att botten för husbyggandet är nådd och att det nu kommer att vända uppåt, detta på grund av att senaste Trähusbarometern redovisar en uppgång på 5 procent för husbyggandet under mars jämfört med mars 2011. Prognosen på 5 000 påbörjade hus 2012 står dock kvar.

- Vi är nu nere på oerhört låga nivåer, så här få småhus har aldrig tidigare byggts i Sverige, säger Leif G Gustafsson, vd i Trä- och möbelföretagen, i ett pressmeddelande.

Han nämner också bostadsbristen och det faktum att Sverige de senaste 20 åren byggt ungefär hälften så många nya bostäder per capita som övriga länder i Norden. Trä- och möbelföretagen menar dock att det inte finns någon anledning att göra en prognos för 2013 ännu, detta på grund av osäkerheten i världsekonomin och att de anser att Sverige saknar en aktiv bostadspolitik.