Fukt

"Största byggskandalen i modern tid"

70 procent av de undersökta husen med enstegstätat putsfasad har fuktproblematik.

- Fönster och fönsterbleck är de absolut vanligaste detaljerna där det läcker in vatten, säger Anders Jansson, skadeutredare vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, till Nyteknik.se.

Han har vid två tillfällen gjort två stora utredningar av hus med enstegstätade putsfasader och sett att cirka 70 procent av husen har problem med fukt. I artikeln kallar han nu konstruktionen för den största byggskandalen i modern tid. 

Enligt honom finns det flera problem. Dels handlar det om själva konstruktionen som innebär att minsta lilla skada i putsen gör att fukt kan tränga in och sedan inte torka ut, detta eftersom putsen ligger direkt mot isoleringen och det saknas luftspalt. Dels sitter det ofta fel sorts fönster i de här husen, och med fel fönster - fönster med luftspalt - blir det genast otätt och fukt kan tränga in.

- Skadefrekvensen är väldigt hög. Jag har ingen exakt siffra men uppskattar att ungefär 70 procent har haft skador. Och det är fruktansvärda skador. Det här är solklart den största byggskandalen i modern tid, säger Anders Jansson.

Läs mer

Så går det till att byta ut enstegstätad putsfasad