Stora problem att svara på bygglov i tid

Eslövs byggnadsnämnd har svårt att hinna med och kräver in kompletteringar för att förhala.

Eslövs byggnadsnämnd har blivit omskrivna flera gånger i pressen den senaste tiden på grund av deras långsamma bygglovshantering. Senast i raden att råka ut för förseningar är familjen Nilsson i Marieholm. Deras önskan att få bredda en befintlig takkupa tog 7 månader istället för lagstadgade 10 veckor. 

Kritiken mot byggnadsnämnden lyder att de kräver in kompletteringar när tidsfristen närmar sig - på så sätt kan de försena ärendet med flera månader, ansökan måste nämligen vara komplett för att de tio veckorna ska räknas.

– Vi har skickat in komplettering på komplettering, i vissa fall svarat på samma frågor som vi gjort tidigare, säger Maria Nilsson till Skånskan och berättar att handläggaren dessutom gjort sig onåbar mellan kompletteringsvarven.

Problemet som varit för Maria Nilsson är att taket samtidigt behövt läggas om eftersom det finns ett takläckage. Nu har hon fått vänta hela hösten och vintern med den omläggningen.

Men Maria är som sagt inte ensam. Tre Elövsbor har tidigare skrivit in till kommunen och officiellt klagat på den långsamma hanteringen som uppges ha varit ett problem i fem års tid. Kommunen uppger i sin tur att de arbetar med att få bukt med problemen.