Juridik

Stefan Attefall tar emot Plangenomförandeutredningen

Nu har bostadsministern tagit emot alla förslag om hur vi kan bygga effektivare i framtiden.

Under förmiddagen idag tog bostadsminister Stefan Attefall emot den Plangenomförandeutredning vi skrev om tidigare imorse. Lars Magnusson presenterade utredningen som kallas "En effektivare plan- och bygglovsprocess", som fokuserar på att förenkla byggprocessen och korta planprocessen. Dels handlar det om förändringar som berör kommunerna, dels om lagändringar som berör husägare.

– Vi utökar den så kallade friggebodslistan, säger utredare Lars Magnusson som är den som ligger bakom betänkandet.

Vad han syftar till är att utredningen innehåller förslag om att husägare ska kunna bygga till huset med 15 kvadratmeter utan bygglov, samt kunna bygga takkupa eller addera en lägenhet i huset för exempelvis uthyrning - även detta utan bygglov.

Stefan Attefalls kommentar om utredningen var att den presenterade spännande tankar. 

- 15 kvadratmeter, takkupor och så vidare utan bygglov ska göra livet enklare för villaägaren, sade han under presskonferensen. 

Utredare Lars Magnusson menar att det inte kommer att påverka grannar mer än vad det idag gör när en husägare bygger en friggebod och att tillbyggnader av den här storleken därför bör kunna släppas fria. Det gör också att kommunerna slipper sitta med småärenden. De kan fokusera på de större bitarna, vilket i sin tur kortar ner tiderna för de som söker bygglov och liknande för större projekt.

För komplicerat
Stefan Attefall och Lars Magnusson jämförde också Sverige med andra nordiska länder och med Tyskland, under presentationen. Våra nordiska grannar bygger enligt dem dubbelt så många bostäder som vi gör. Dessutom, menar Magnusson och Attefall, att det tar för lång tid. Vid ett möte mellan den tyska bostadsministern och Stefan Attefall ska den tyska ministern till och med ha frågat vad som gått snett i den svenska planprocessen:

Jag berättade om att svenska planärenden kan ta upp till 8–10 år och då undrade min tyska kollega: ”Was ist los in Schweden?” Vad är felet i Sverige, säger Stefan Attefall.

Utredare Lars Magnusson menar att de med de föreslagna lagändringarna skulle kunna korta tiden med hälften. Istället för att det i värsta fall ska ta 8-10 år skulle det då ta 4-5 år, men ofta skulle det handla om ännu kortare tid - ett par år säger han.

Fokus under frågestunden låg på detaljplaner och förslaget om att det inte ska kunna detaljregleras på den nivå det gör idag. I utredningen menar man att det är för mycket pet i smådetaljer i detaljplanerna och att detta är en av anledningarna till att planprocessen blir så lång.

- Idag ägnar vi mycket resurser åt att tolka detaljplaner från 1800-talet som inte alls bygger på de behov vi har idag. De enorma detaljeringsmöjligheterna som finns i detaljplanen leder till att det tar för lång tid och snabbt blir inaktuellt.

Nu ska utredningen granskas i remissomgångar, därefter hoppas de kunna ta ett beslut under nästa år.