Juridik

Små byggföretag brister i säkerhet

Arbetsmiljöverket har gjort en undersökning som visar att 60 procent av alla små byggföretag brister i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har i två års tid varit ute på arbetsplatser hos små byggföretag och noterat arbetsmiljön. Resultatet visar att sex av tio brister i säkerhet, det handlar om allt från brister i fallskydd och borttagna säkerhetsanordningar vid maskiner till usel riskbedömning och bristande kännedom om arbetsmiljölagen.
 
Arbetsmiljöverket ställer nu 3 400 förbättringskrav på företagen. Flera förbättringar gjordes dock direkt på plats genom muntlig information om ergonomi och montering av borttagna maskinskydd.