Juridik

Skärpta krav på energihushållning

Nybygge i Blekinge.

Nybygge i Blekinge. Foto: Marlén Eskilsson

Södra och västra Sverige får egen klimatzon och skärpta krav på energihushållning.

Från och med 1 januari nästa år införs en ny klimatzon och i samband med detta skärps kraven på energihushållning för småhus i ett antal län. Förändringen införs av Boverket efter en genomförd analys som visat att det finns möjligheter till förbättring. Enligt regeringen medför dagens byggtekniker bättre förutsättningar för skärpta kravnivåer och Boverket har kommit fram till att en ny klimatzon bäst tar tillvara på de förutsättningarna.

- En ny klimatzon, kallad klimatzon IV, införs. Klimatzon IV ska omfatta kommunerna i södra och i västra Sverige. I klimatzon IV skärps kraven med cirka 10 procent jämfört med de nya nivåer som ska gälla i klimatzon III, skriver Boverket i rapporten.

De län som kraven skärps i omfattar: Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö i Västra Götalands län.

I övriga klimatzoner skärps endast kraven på flerbostadshus.

Skärpta energikrav i BBR