Juridik

Det ska byggas mer, men inte tillräckligt

Det har varit flera år av dåligt bostadsbyggande, men nu ser det ut att gå åt rätt håll.

Nästa år kommer bostadsbyggandet att öka från årets 47 500 bostäder till cirka 50 000 bostäder enligt Boverkets prognos. Myndigheten uppskattar att vi just nu bygger mer än vad det byggts på 20 år. Men trots det täcker vi fortfarande inte upp behovet. 

- Befolkningen har vuxit i snabb takt sedan 2006, och de närmaste åren förväntas tillväxten bli mycket stor. Även om byggandet ökar så täcker det inte behovet. För att matcha befolkningsökningen hade det behövt byggas cirka 70 000 bostäder varje år fram till år 2020, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

Men det kommer det inte att göra. Bedömningen är att det färdigställs 90 000 bostäder totalt under åren 2015 och 2016. Man uppskattar också att 80 procent av befolkningen bor i kommuner där det finns ett underskott av bostäder.

Enligt Boverket har byggandet haft svårt att återhämta sig efter 2006. Dels på grund av förlusten av statliga stöd, och dels på grund av finanskrisen och eurokrisen. Men nu uppges den öka rejält, och även om den inte når upp till målen så finns det nu lite ljus i tunneln.