Se huset på tomten innan det är byggt

Se huset på tomten innan det är byggt

Ett forskningsprojekt visar hur förstärkt verklighet kan användas för att visualisera hur ett hus kommer att se ut på tomten, direkt i mobilen eller datorn när du befinner dig på plats.

När du planerar ditt hus vill du såklart helst av allt kunna se hur det kommer att se ut på tomten. Lösningen stavas idag 3d - vi tittar på en 3d-modell av huset placerad på en 3d-tomt, eller så tittar vi bara på 3d-huset fristående.

Men forskare på det finska forskningsinstitutet VTT arbetar, enligt Nyteknik.se, på en smart lösning som gör att vi i framtiden ska kunna se 3d-huset i dess verkliga miljö. Tekniken som ligger till grund för lösningen är välkänd sedan tidigare och kallas för augmented reality, eller förstärkt verklighet som är ett annat vanligt namn på den.

Ett exempel på hur förstärkt verklighet fungerar är att du till exempel har en app i mobiltelefonen som använder kameran för att på skärmen visa din omgivning i realtid, men appen lägger även på ett lager information som på så sätt integreras med den verkliga miljön, och i det här fallet är den informationen 3d-byggnaden. Du ser med andra ord 3d-huset i dess kommande miljö och kan på så sätt få en bättre överblick över hur det kommer att te sig i verkligheten. Forskarna vill även att du ska kunna använda datorn och troligen då webbkameran, eller annan kamera, för att få upp miljön på skärmen.

Det här kommer förmodligen, till en början, bli något som exempelvis arkitekter och stadsplanerare använder sig av. Men en vidareutveckling av tekniken pågår och tanken är att även fastighetsförvaltning och service ska ha nytta av den, exempelvis genom att rikta mobiltelefonen mot en vägg i en fastighet och se igenom den via skärmen, och på så sätt kunna lokalisera VVS-installationer.