Trähus

Sänkt prognos på nybyggda småhus 2012

Årets första Trähusbarometer visar ytterligare en gång sänkta siffror i prognosen för nybyggda småhus 2012.

Trots låga siffror i höstens Trähusbarometer skrivs nu siffrorna ned ytterligare. Det är branschorganisationen Trä- och möbelföretagens (TMF) som fyra gånger om året redovisar ordervärdet för de senaste sex månaderna samt en prognos över trähusbyggandet. Hösten 2011 var den prognosen 5 500 småhus, 500 färre än de hade räknat med sommaren 2011 och en relativt låg siffra sett till övriga år. Men senaste rapporten talar istället om 5 000 småhus.

De ser heller inga tecken på uppgång:

- Under 2011 minskade orderingången 24 procent jämfört med året innan. Sista halvåret var nedgången 32 procent, säger TMF:s vd Leif G Gustafsson i ett pressmeddelande.

Han nämner en osund bostadspolitik, utformningen på bolånetaket samt den finansiella oron i världen som bidragande orsaker till den minskade orderingången.