Så populärt är komplementhuset

Så populärt är komplementhuset

Grafik: Dreams & Coffee

Kommunerna var oroliga inför starten i juli, men det har inkommit färre bygganmälningar om komplementhus än beräknat. Däremot känner leverantörerna av trycket.

I juni var det många kommuner som uppgav att de hade full styrka på plats under juli för att kunna möta alla frågor och bygganmälningar av komplementhuset. 2 juli gick startskottet för den nya byggnadstypen. I Stockholm inkom det totalt 10 anmälningar av komplementhus under första månaden.

- Totalt har det inkommit 19 anmälningar om att få uppföra lovbefriade åtgärder, detta mellan 1 juli-28 juli. 10 stycken ärenden av de inkomna var komplementbyggnader varav 4 skulle användas som komplementbostadshus. 9 stycken ärenden av de inkomna gällde tillbyggnader. Det har inte inkommit några anmälningar om inredande av ny lägenhet eller upptagande av takkupa som påverkar bärande konstruktion, rapporterar Katarina Haglund, enhetschef småhus på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, till oss när vi frågar hur efterfrågan sett ut.

Någon rush har det heller inte blivit på andra håll i landet. Malmö har i skrivande stund fått in åtta anmälningar, samt tre som håller på att registreras. Ett har hunnit godkännas.

- Detta är absolut mycket färre än vi trodde i juni, säger Mats Niwhede på stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Däremot märker byggvaruhusen av intresset. Både varuhusen och småhusleverantörerna uppger att trycket varit högt hittills, och att de fått hundratals förfrågningar. En enkät som organisationen Bygg- och järnhandlarna genomfört visar att hela 17 procent av de 1 000 tillfrågade personerna planerar att bygga ett komplementhus under det närmaste året.

Att trycket inte varit lika högt hos kommunerna kan bero på att folk väljer att vänta tills våren och känna av marknaden. Eller för att det visade sig vara krångligare att ansöka än vad informationen om en simpel bygganmälan ger sken av.

- Det är olyckligt att man använt begreppet anmälan. Anmälan för mig är att man ringer upp och säger att nu bygger jag ett hus. Tack och adjö. Men det är fortfarande ett slags tillstånd man måste få, ett startbesked för att få börja. Jag hade föredragit om man behållit begreppet bygglov säger bygginspektören Ola Enoksson på Boden kommun, till SVT.

I Boden och Luleå har dock intresset varit större än i huvudstaden. Boden rapporterar 22 anmälningar och Luleå 17.