Så nöjda är vi med hustillverkarna

Småhusbyggarna är nöjda med kvaliteten men missnöjda med trygghet och finish.

Prognoscentret har för första gången tagit med småhusbyggare i sin undersökning av bostadskvalitet och kundnöjdhet, och NKI-värdet som kom fram mätte 68 - vilket kan ses som ett medelgott betyg enligt undersökningsföretaget.

Men värdet varierade kraftigt mellan de olika småhusleverantörerna, och bland de mindre sjunk det så lågt som ner till 31. Enligt Prognoscentret beror detta på att det finns ett par mindre leverantörer som underpresterar och skapar dålig publicitet åt branschen.

- Resultatet från undersökningen visar att kvaliteten på de nybyggda småhusen generellt sett är mycket god. De brister som finns kan främst härledas till finishen. I den drivkraftsmodell som Prognoscentret gjort framkommer att småhusleverantörernas pålitlighet, och då framför allt när det gäller felhantering, är den faktor som har störst påverkan på kundernas nöjdhet. Även en känsla av trygghet är viktigt, till exempel att tydliggöra vad som är leverantörens, entreprenörens respektive kundens rättigheter och skyldigheter, skriver Prognoscentret.

Totalt svarade 700 personer på undersökningen, varav 530 hade byggt modulhus och övriga hade byggt lösvirkeshus.