Så mycket kostar bygganmälan av komplementhus

Komplementhus ritat av Dreams & Coffee.

Komplementhus ritat av Dreams & Coffee.

Om en vecka krävs det "bara" bygganmälan för att uppföra ett 25 kvm stort komplementhus. Bygglov är dyrt och priset för en bygganmälan kommer att ligga lägre än priset på ett bygglov. Ändå blir det långt ifrån gratis.

Stadsbyggnadskontoren landet runt arbetar för fullt med att fastställa de nya taxorna och reglerna för den bygganmälan som krävs när du ska bygga komplementhuset. Att det inte kräver bygglov innebär inte att det bara är ett papper som måste skickas in.

- Det är inte så enkelt som det framhålls från riksdag och regering. Även om det bara krävs en anmälan och en startbeskedsprövning, ingår så många moment i prövningen att det blir väldigt likt en bygglovsprövning, sade  Rickard Börlin, sakansvarig jurist för bygglovs- och planavdelningarna hos stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, när vi talade med honom i början av juni.

Då hade stadsbyggnadskontoret i Stockholm ännu inte beslutat sig för taxan för bygganmälan av komplementhus. Och idag, med bara en vecka kvar tills det blir officiellt godkänt att bygga komplementhus, är taxan fortfarande inte helt fastställd.

- I avvaktan på ny taxa kommer vi debitera hälften av vad åtgärden skulle kosta för full handläggning, säger Katarina Haglund, chef för småhusenheten på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Det innebär att stockholmarna kommer att få betala halv bygglovsavgift.

  • Komplementbostadshus 25 kvm – ca 6600 kr
  • Tillbyggnad 15 kvm – ca 2900 kr
  • Inredande av en ytterligare lgh – 2400 kr

- Dock är viktigt att påpeka att dessa avgifter kommer att ändras då de i dagsläget inte täcker in våra kostnader för prövningen, konstaterar Katarina Haglund.

I Värnamo är taxan också fastställd till halv bygglovsavgift, där kostar en bygganmälan av komplementhus 3 500 kronor mot bygglovets 7 000 kronor. I Hässleholm kostar bygganmälan istället 4 000 kronor och byggnadschef Robert Samuelsson förklarar att de utgått från SKL:s taxa för bygglov när de satt priset, och räknat bort det jobb som inte behövs. I Helsingborg talas det om cirka 5 000 kronor.

I Malmö har de däremot, precis som i Stockholm, inte några klara besked ännu.

Har ni hunnit besluta er angående taxan för bygganmälan för komplementhuset?

- Om du menar Attefallshuset så har vi ännu inte fastställt någon taxa, säger Marie-Louise Schöld hos stadsbyggnadskontoret.

Med bara en vecka kvar finns det med andra ord fortfarande en hel del oklarheter som behöver redas ut kring den nya lagen, vilket gjort det svårt för stadsbyggnadskontoren att fastställa taxan. Har du tänkt lämna in bygganmälan för komplementhus får du gärna berätta i forumet hur det går för dig.

Läs mer
Komplementhuset inte så enkelt som det verkar?
Bildspel: Komplementhusen du kan bygga efter 2 juli