Så många hus byggs det i år

Förra året påbörjades 9 350 småhus.

Förra året påbörjades 9 350 småhus.

En ny prognos från branschorganisationen TMF visar att husbyggandet hämmas av brist på mark.

Förra prognosen från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, löd 10 500 påbörjade småhus 2016, och den prognosen ligger kvar nu när TMF ser över hur de tror att småhusbyggandet kommer att utvecklas under året. Anledningen till att den inte skruvas upp sedan föregående rapport uppges vara brist på mark.

- Trots att SCB rapporterade lägre uppgifter för 2015 än vi förutspått, ligger vår prognos kvar. Det är dock svårt att se en ökning eftersom det saknas detaljplanerad mark för småhus. Dessutom är bristen på kvalificerade hantverkare och ingenjörer ett växande problem för bostadsbyggandet, säger Gustaf Edgren, som arbetar med trähus och bostadspolitiska frågor hos TMF.

Förra året påbörjades total 9 350 småhus, vilket är en ökning med 12 procent sedan 2014.