Bygga nytt hus

Så konstruerar de sitt trähus

Niklas och Elin håller på att bygga sitt första hus.

Niklas och Elin håller på att bygga sitt första hus.

Hur skulle Niklas och Elin konstruera sitt hus? De visste redan från början att de ville ha ett trähus, byggt på en platta på mark.

De började orientera sig i ämnet ”konstruktion av trähus” genom att surfa på nätet. Där fick de god hjälp av sidor som Träguiden, Byggbeskrivningar, olika byggvaruhus och Byggahus.se.

Niklas menar att många av frågorna de hade redan fanns besvarade på Byggahus.se. De var dock noga med att verifiera informationen de hittade med andra källor och sedan bilda sig en egen uppfattning.

– Det finns många förståsigpåare där ute och ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är rätt och vad som är fel, säger Niklas.

De började rita på konstruktionen genom att utgå från några exempel som fanns på Träguiden. Det fanns många olika typlösningar för väggar och tak där att välja bland.

– Sedan anpassade vi de konstruktionerna i samråd med vår konstruktör, så att de skulle passa formen på vårt hus, säger Niklas.

Att anpassa redan befintliga ritningar där grundprinciperna i materialval finns specificerade, menar Niklas är lättare än att rita från scratch.

På det här sättet skapade Niklas och Elin konstruktionsritningar för husets kritiska delar; grund, väggar, tak och anslutningar mellan de två.

Grunden blir en platta på mark byggd med ALBA kantelement. Albabalken valde de för att den kändes rejäl och enkel att bygga med.

Bosse, granne
Grannen Bosse

 

– Dessutom hade Bosse, vår granne, byggt med den. Han har byggt flera hus själv och har varit väldigt bra att ha och bolla idéer med, säger Niklas.

Alla delar till grunden ska de köpa som en byggsats inklusive golvvärme. I grunden ska det ligga 30 cm cellplastisolering, på tillverkarens rekommendation.

Ytterväggarna har de konstruerat med 220 mm reglar, innanför sitter en 45 mm regel där de drar elen. Den bärande innerväggen är 170 mm och den icke-bärande är 120 mm.

– Detta är i överkant men vi gillar rejäla konstruktioner, både ur hållfasthetssynpunkt men också för känslan man får från rejäla konstruktioner, säger Niklas.

Ytterväggarna får 265 mm mineralullsisolering och även innerväggarna kommer de att isolera för ljuddämpningens skull.

Edelström konstruktion
Konstruktionsritningen. Visa större bild

Taket är ett kapitel för sig. Det är låglutande, bara fyra grader. Man kan lätt få problem med fukt när taket lutar så lite och vatten stannar kvar på taket. Lösningen på det problemet blir ett bitumenbaserat tätskikt på rulle, speciellt framtaget för tak med ner till 3 graders lutning.

– Med så låg taklutning ser man inte taket vilket gör att utseendet på ytmaterialet inte spelar så stor roll, men det gör däremot de tekniska egenskaperna, säger Niklas.

Tätskiktet på rulle fungerar också att lägga själv. Plåt valde de bort för att det är dyrt, men de funderar på att lägga plåt senare för att göra taket ännu säkrare mot fukt och mekaniskt slitage. Pannor var aldrig ett alternativ eftersom de kräver större taklutning.

I övrigt konstrueras taket med limträbalkar som är 56x270 mm och 7,6 meter långa, med en bärande innervägg. Fri spännvidd blir 5 meter. Ovanpå limträbalken ligger en 45 mm regel som gör att de kan isolera med totalt 360 mm.

– Det kändes viktigt att taket var rejält isolerat, säger Niklas.

Fönstren kommer att vara av trä med ett u-värde på 1,2.

Bygger du hus för permanentboende idag måste du lämna in en energibalansberäkning av konstruktionen till stadsbyggnadskontoret, för att visa att du bygger energieffektivt. Det behövde dock inte Elin och Niklas göra här eftersom huset klassas som ett fritidshus.

Sist men inte minst fasaden. Den är ju av trä och de kommer att måla den i svart Falu Rödfärg.

– Det finns inga alternativ till den färgen för oss. Falu Rödfärgs svarta är djupt svart och har en fin sammetslik textur. Vi gillar också principen med slamfärg att den är genomsläpplig och att det bara är att måla på ny färg när det behövs, man behöver alltså inte skrapa, säger Niklas.

Sådär. Nu vet vi hur de ska bygga sitt hus och de började faktiskt att bygga på det lilla försöksobjektet i somras – gästhuset. I nästa avsnitt berättar vi hur det har gått och hur långt de har kommit.­­­

Läs mer

Del 1: Elin och Niklas ritar och bygger själva 
Del 2: Tomten spelade stor roll vid husritning
Del 3: Så konstruerar de sitt trähus
Del 4: Gästhuset tätt, inredning nästa
Del 5: Så bygger de för familjens bästa