"Så här få hus har aldrig tidigare byggts"

"Så här få hus har aldrig tidigare byggts"

Trä- och möbelföretagen sänker prognosen för antalet nybyggda hus under 2012 till rekordlåg nivå om 4 500 hus.

Den förväntade ljusningen som det talades om i våras kom aldrig. Trä- och möbelföretagen ser under resten av 2012 fortsatt minskad orderingång på nybyggen av hus och väljer därför att ytterligare sänka den prognos på 5 000 påbörjade nybyggen som sattes i början av året. Den nya prognosen mäter 4 500 påbörjade hus under 2012.

-Vår bedömning är att nedgången nu fortsätter, och att de tecken på uppgång vi såg tidigare under året helt har raderats ut. Vi är nu nere på oerhört låga nivåer, så här få småhus har aldrig tidigare byggts i Sverige. Enligt färska siffror från SCB minskade antalet påbörjade småhus med 53 % under första halvåret 2012 gentemot samma period förra året, säger Leif G Gustafsson, vd för Trä- och möbelföretagen.

Branschorganisationen har även tittat på en prognos för 2013 och utsikterna där är inte bättre. Trähusbarometern redovisar 4 000 påbörjade hus under det kommande året.

Det som påverkat siffrorna nedåt enligt TMF är, förutom minskad orderingång, även färre antal beviljade bygglov, finansiell oro, försämrade kreditvillkor och bolånetaket.