Regeringen vill öka byggandet av trähus

Bostadsminister Peter Eriksson.

Bostadsminister Peter Eriksson.

Bostadsministern förordar trä framför sten när det kommer till husbyggande.

Hus byggda av trä ger mindre mängd utsläpp av klimatgaser än hus byggda av sten enligt en studie som Kungliga tekniska högskolan gjort. Utsläppen uppges vara hälften så stora, framför allt under byggprocessen - då sker även 80 procent av det totala klimatutsläppet från ett hus.

Nu vill regeringen gräva djupare i det här, för att sedan eventuellt ta fram åtgärder för att öka byggandet av trähus. 

– Ur klimatsynpunkt har trä som material väldiga fördelar. Mitt departement har lagt ut uppgifter i att forska kring det här och ta fram jämförande studier, säger bostadsminister Peter Eriksson som i pressmeddelandet även framhåller att han tycker att trä åldras vackrare än exempelvis betong.

- Även det tycker jag är ett skäl att använda trä i högre utsträckning, säger han.

När i tiden som dessa studier och eventuella åtgärder kommer att presenteras närmare framgår inte. Däremot ska bostadsministern tala under Trä- och Teknik-mässan och mest troligt kommer frågan att lyftas då.