Regeringen utreder byggherrens ansvar

Björn Hedlund, tekniskt råd vid mark- och miljödomstolen i Nacka är tillsatt av regeringen för att bland annat utreda byggherrens ansvar. Eventuellt vill regeringen dela upp byggherreansvaret på olika aktörer i byggprocessen.

– Idag är det byggherren som i alla situationer är ansvarig för eventuella fel som begås vid bygget. Ofta är dock byggherren en småhuskonsument, och i sådana situationer kan det vara mer lämpligt att till exempel entreprenören är den som får stå till svars, säger bostadsminister Stefan Attefall.

 (Källa: Riksdag & Departement)