Radonets väg in i huset

Radonets väg in i huset

Grafik: Anton Ivanov

Vad är radon egentligen och hur kommer det in i huset?

Radon finns i:

  • Marken under och runt om huset.
  • Vatten som används i hushållet.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Bilden ovan illustrerar hur radonet tar sig in i huset.

Radon kan också komma in i huset via byggmaterialet. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, oftast i små mängder. Blå lättbetong är undantaget. Det är ett alunskifferbaserat byggmaterial, som avger mer radon än andra byggmaterial. Blåbetong tillverkades och användes mellan 1929 och 1975.

Läs mer