Puts- på cellplastskandalen: "Stridsviljan finns där"

Jan Ivarssons hus, med fuktig puts på cellplast.

Jan Ivarssons hus, med fuktig puts på cellplast. Foto: Jan Ivarsson

En grannes misstanke mot enstegstätade putsfasader visade sig vara rätt. 34 husägare valde att stämma hustillverkaren, vann först i tingsrätten, förlorade i hovrätten och nu överväger de ett överklagande. – Det är upp till var och en att gå hem och ta sig en funderare. Men det var ganska tydligt att stridsviljan finns där, ingen har accepterat detta ännu, säger Jan Ivarsson.

2009 samlades 34 husägare i Svedala i Skåne - på samma sätt som de brukar göra en gång om året. Men denna gång blev starten på en process som kommit att bli både lång och krävande, såväl psykiskt som ekonomiskt för alla inblandade.

Jan Ivarsson

Jan Ivarsson

– Vi hade en stämma med vår samfällighet och då var det någon av grannarna som ville uppmärksamma oss andra på att putsfasader kunde vara ett problem. Vi hade dessutom en fastighetsägare i grannkvarteret som fått problem och tagit striden på egen hand. Det var då allvaret började sjunka in, säger Jan Ivarsson som är en av de husägare som för en vecka sedan fick veta att Göta hovrätt avslagit samtliga yrkanden de haft mot hustillverkaren Myresjöhus.

Besvikelsen efter domen går inte att ta miste på. Jan Ivarsson berättar att de dragit på sig stora kostnader på grund av rättsprocessen och att utslaget fortfarande är svårt att förstå. Framför allt känner han att hovrättens resonemang varit för tunt.

– Jag tror många upplevde det som fullständigt obegripligt. Nu har man fått några dagar på sig att låta det sjunka in, men slutsatsen blir som media säger, att konsumentskyddet har fått sig en verklig törn. Nu kan en hustillverkare gå fri när de använder obeprövade lösningar och det är ju ett stort problem. Det känns oacceptabelt, säger Jan Ivarsson.

Fuktindikation och mikrobiell påväxt
Den där dagen för fyra år
sedan visste de dock inte ens att det fuktkänsliga materialet i husens väggar blivit exponerat för fukt, det fanns bara en misstanke mot fasadtypen. De bestämde sig därför för att ta dit en entreprenör som kunde utföra fuktindikation i husens väggar. Den resulterade i slutsatsen att fuktkänsligt material faktiskt blivit fuktigt.

– Alla hus har haft förhöjda fuktvärden. Men det är svårt att se tydligt från utsidan. Visst, det är vissa utförandefel, typ dåligt gjorda tätningar, och på några ställen har putsen släppt. Man kan också ana i ett hörn på huset att det finns ett fuktbetingat avvikande utseende. Men vi har inte öppnat upp och tittat inuti vårt hus, det har man bara gjort på fem av husen, säger Jan Ivarsson.

Den fördjupade undersökningen av de fem husen visade både på fuktskador och mikrobiell påväxt.

– Vi insåg ganska snart att man bör blanda in juridisk rådgivning. Vi tog kontakt med advokat för att få en välformulerad kontakt med Myresjöhus, få dem att ta sitt ansvar och undersöka viljan att ersätta oss. Men de var inte alls intresserade. Efter några påtryckningar bestämde vi oss för att stämma dem.

Överklaga eller ej?
Jan Ivarsson och hans fru
är ett av de hushåll som köpt sitt hus i andra hand, de har således inte bott där från och med att det byggdes. De är därför också ett av de hushåll som inte ens fick rätt i tingsrätten. I tingsrätten var det bara de 23 hushåll som byggt och bott i sina hus från första början som fick rätt till ersättning och då på sitt andrahandsyrkande. Men hovrätten ändrade således domen och avslog samtliga yrkanden för samtliga husägare.

Husägarnas advokat Nils Petersen tror dock att det finns goda möjligheter att få bifall högre upp.

– Blir det ett överklagande tror vi att chanserna för bifall i högsta domstolen är goda. Högsta domstolen har större möjligheter och friheter att styra rättsutvecklingen, säger Nils Petersen.

I tisdags hade husägarna ett informationsmöte med sin advokat, bland annat för att diskutera ett eventuellt överklagande.

– Utifrån diskussionerna igår så är stridsviljan god. Men det här är väldigt nytt för många av oss, vi har knappt hunnit läsa igenom och förstå domen. Det är många överväganden som måste göras. Hur går vi vidare? Kan vi finansiera det?

Han berättar också att det är tungt att bära lasset som på många sätt påverkar hela Sveriges konsumentskydd, men säger samtidigt att de får mycket stöd från privatpersoner och personer med bakgrund i byggbranschen - personer som ringt för att ge synpunkter eller bara stötta. Det finns också andra som sitter i liknande situationer som ringer och är oroliga.

– En man ringde bland annat och berättade att han och hans familj kämpat med detta ensamma mot sin husleverantör. De var förtvivlade över utslaget från vår dom för man ser ju att det kan bli negativt för dem, säger Jan Ivarsson.

De 34 husägarna har till 15 februari på sig att lämna in ett eventuellt överklagande. Men innan beslutet tas ska de slicka såren, läsa igenom domen och överväga samtliga faktorer.