Bygga nytt hus, Tillbyggnad

Projektera tillbyggnaden

Projektera tillbyggnaden

När vi skulle projektera tillbyggnaden började vi med att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag. Sedan kunde jakten på entreprenörer börja.

Vi hade till en början planer på att köpa tillbyggnaden av en totalentreprenör som kunde åta sig att utföra alla delar av bygget; rivning, markarbeten, grundläggning, bygga upp huset och inreda det inklusive VVS och el. Därför började vi med att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag som vi kunde skicka ut till ett antal entreprenörer och från dem få in jämförbara offerter.

Förfrågningsunderlaget bestod av;

Arkitektritning, dvs specifikation av hur resultatet ska se ut.
Konstruktionsritning; dvs en exakt beskrivning av mått och material man ska bygga med, ner på ”spik- och skruvnivå”.
Inredningsritning; hur man planerar att inreda och möblera och därmed behöver tillgång till diverse el och vvs.
Elritning; en ritning som visar hur elanläggningen ska byggas upp, inklusive var alla uttag och belysning ska placeras, ljudanläggning, hemmanätverk inkl. el, tele, data och elcentral.
VVS-ritning; visar hur vattnet ska anslutas från befintlig fastighet och hur golvvärmen ska läggas, var det ska finnas vattenkranar och toalett.

Hur vi tog fram arkitektritningen finns beskrivet i artikeln En tillbyggnad: Arkitektritningen.

Konstruktionsritningen beställdes även via arkitekten Ulrika. Hon anlitade i sin tur den konstruktör hon brukar använda sig av, Harald Olsson vid Ramböll.

Inredningsritningen fick Christel Månsson som är expert på Byggahus.se göra åt oss. Hon var hemma hos oss, tittade på arkitektritningarna och diskuterade hur vi tänkte oss att använda rummen och gjorde sedan ett förslag på möblering. Vi hade en del ändringar av hennes förslag, och hon ritade om lite grand innan vi fastställde inredningsritningen.

Elritningen tog Niklas Ekström fram, Byggahus.se’s expert på elfrågor. Här var det bra att han kunde utgå från inredningsritningen – all belysning fanns med där. Vi ville ha ett nätverk och vi diskuterade var själva centralen skulle sitta. Inbyggda högtalare i taket var ett annat önskemål, liksom flera uttag för el, tele och data i ett och samma uttag.

VVS-ritningen gjordes av Björn Lovén, Byggahus.se's VVS-konsult. Det var inte så mycket frågetecken kring VVS. Vi hade bestämt oss för vattenburen golvvärme och Björn levererade en golvvärmeritning, där man ser vilka zoner golvvärmen ska delas in i och en VA-ritning där man ser hur andra vattenledningar ska dras. Där hade han också inredningsritningen som underlag för att se var alla rör skulle sitta i badrummet. Ventilationen ska vara förstärkt självdrag (F) så även ventilationsritningen blev okomplicerad – men bra att ha.

Vi hade planer på att bygga på totalentreprenad, detta för att vi hade fullt upp med annat och inte hade tid att samordna bygget själva. Därför anlitade vi byggnadsingenjör Charlotte Andersson, även hon expert på Byggahus.se, för att sköta upphandlingen. Detta var våren 2008 och byggmarknaden var överhettad. Det var svårt att hitta någon som sade sig vilja lämna en offert på vår tillbyggnad, men i juni månad hade vi sex stycken som sade sig vilja räkna på det. De hade till efter semestrarna på sig. Hur många offerter tror du vi fick in?

Bara en enda hade offererat att bygga vår tillbyggnad. En svarade att man inte hade tid, trots att man tidigare uppgett per telefon att man ville lämna offert. De övriga svarade inte. Hösten gick och lågkonjunkturen slog till. Vi blev skakis och bestämde oss för att avvakta. Bäst att se hur det går med ekonomin innan vi börjar bygga till, tänkte vi och la förfrågningsunderlaget åt sidan.

I början av 2009 såg läget ut att stabilisera sig för Sverige och vi var inte särskilt påverkade av lågkonjunkturen. Vi hade inte heller så mycket andra projekt igång och började fundera på att ta en delad entreprenad istället. Nu skulle vi faktiskt ha tiden att samordna bygget själva. Vi bestämde oss därför för att försöka sparka igång bygget på delad entreprenad.

Den delade entreprenaden har flera fördelar för oss som vi ser det. Dels kommer vi att lära oss mycket om att bygga. Båda jobbar hemifrån och kan övervaka bygget dagligen och stundligen. Sedan blir det billigare när vi sköter byggsamordningen själva. Vi kan också spara pengar på materialet om vi letar låga priser själva – något som man inte kunde göra med en totalentreprenör som själv köper upp allt. Flera entreprenörer har vi tagit på löpande räkning, som förutsatt att allt går som det ska, kan leda till ett lägre pris eftersom vi står risken. Delad entreprenad och löpande räkning passar inte den som inte känner och har stort förtroende för hantverkarna han anlitar, men oss passar det bra.

Det hör också till saken att vi har bott i huset ganska länge och har fått en hel del kontakter med bra hantverkare. När vi kände att vi hade både en bra snickare, murare, elektriker och rörmockare började vi leta efter någon som kunde riva, göra markarbeten och lägga grunden. Vi tog in offerter från några stycken men valet föll på en kille som snickaren kände och rekommenderade. Vi träffade honom, det kändes bra och plötsligt hade alla bitarna fallit på plats.

Till vår hjälp har vi ändå byggnadsingenjör Charlotte Andersson, som vi konsultar flitigt så fort frågetecken uppstår. Hon är inte bara vår kvalitetsansvarige, utan också vår högra hand under bygget.

Läs mer