Politikerna vill höja husen i Stockholm

Större delen av de politiska partierna är eniga om att flerfamiljshusen behöver byggas högre i Stockholm om staden ska klara av ens delar av sina bostadsmål. I en artikel i DN idag uttalar sig flertalet politiker från de olika blocken kring bostadsbristen i huvudstaden, de talar både om att bygga nya höghus och om att höja befintliga byggnader både i innerstaden och i kranskommunerna. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att det ska byggas hus där Bromma flygplats står idag. Övriga partier har inga förslag på var husen bör byggas, men Moderaterna nämner området söder om söder som en passande plats.