Juridik, Bygga nytt hus

Överklagar beslut om tvingande bygglovshandlingar

Den husägare som fått bygglovshandlingar upprättade av kommunen mot sin vilja, överklagar nu beslutet.

Husägaren utanför Våxtorp, som byggt till huset utan att först söka bygglov och därefter fått bygglovshandlingar upprättade av kommunen mot sin vilja, väljer nu att gå till länsstyrelsen och överklaga kommunens beslut. Enligt honom har hans danska ursprung gjort att han missförstått byggreglerna. Han anser också att kommunens information varit bristfällig.

Enligt reglerna skulle han ha fått bygga till huset med 50 kvadratmeter utan att behöva ansöka om bygglov, eftersom huset ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Men tillbyggnaden blev, med både bostadsdel och garage, 62 kvadratmeter stor - vilket då är 12 kvadratmeter mer än vad reglerna tillåter.

Eftersom ett bygglov skulle göra svartbygget godkänt, valde kommunen att upprätta bygglovshandlingar på husägarens bekostnad - detta eftersom denne vägrade att göra det själv. Men beslutet gick emot husägarens egen önskan och han väljer därför att överklaga.

Källa: Hallandsposten

Läs mer

Kommun upprättar bygglovshandlingar på ägarens bekostnad