Juridik, Bygga nytt hus

Omstridda huset i Tranås: Nekat bygglov överklagas

Husägaren hoppas att mark- och miljödomstolen ska godta sänkt innertak som en tillräcklig åtgärd.

Långköraren i Tranås spinner vidare. Nyligen valde husägaren att överklaga det nekade bygglovet till mark- och miljödomstolen.

Enligt husägaren ska övervåningen bara användas som vind och förråd. Han anser det också ekonomiskt- och miljömässigt orimligt att han ska behöva rivarna väggarna för att få ett godkänt hus.

Huset, som är byggt i två plan, har varit uppe för bygglovsdebatt tre gånger. Nu senast hoppades husägaren och byggnadsnämnden att ett sänkt innertak skulle klassa om huset till ett 1,5-planshus och därmed få det att falla inom ramarna för detaljplanen. Men grannarna överklagade återigen och länsstyrelsen gick på deras linje och nekade bygglov. Det är detta nekande som husägaren nu väljer att överklaga.

Läs mer
Beviljade bygglov i strid mot detaljplanen utan grannhörande
Nekas bygglov för tredje gången