Ökat intresse för nybyggnation märks bland småhusföretagen

Orderingången fortsätter öka hos småhustillverkarna vilket tyder på en återhämtning.

Det har varit ett par tuffa år för hustillverkarna, men de senaste månaderna har en ljusning skymtats i tunneln. Nu bekräftas den av organisationen Trä- och möbelföretagen vars undersökning visar att orderingången hos småhustillverkarna ökade med 24 procent under första halvåret i år.

Den ökade orderingången beror, enligt organisationen, främst på en återhämtning i ekonomin. De anser fortfarande att det krävs åtgärder på bomarknaden för att få ytterligare fart på byggandet.

- Den ökade orderingången i småhusindustrin beror på konjunkturen snarare än strukturella förändringar. Långsiktiga lösningar, till exempel när det gäller finansieringsfrågan, krävs för att bostadsbyggandet ska matcha behovet, konstaterar David Johnsson som är vd för TMF.